Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ

 •  δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο www.taxiarchis.com  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εταιρεία, τη δραστηριότητά της, τα καταστήματα, τα προϊόντα, τις συνεργασίες κλπ.
 • Η χρήση του www.taxiarchis.com  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του www.taxiarchis.com  συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης taxiarchis.com  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων.
 • Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. 
 • Η μη ενάσκηση από την ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. 
 • Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.taxiarchis.com  διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ:

Το φυσικό και το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνονται σε μεταπωλητές, κατασκευαστές, διαφημιστικές εταιρίες και οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή δραστηριότητα που θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με σκοπό τη μεταπώληση τους ή την προώθηση του δικού τους επαγγέλματος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ:

Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η πολιτική της εταιρίας μας δεν επιτρέπει την εξυπηρέτηση τελικών καταναλωτών ώστε να μην παραβεί το βασικό της στόχο: "ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ"

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: 

Δε δεσμευόμαστε για τη διαθεσιμότητα των ειδών. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας ενημερώσει για τυχόν ελλείψεις και διαθέσιμα προϊόντα με τα οποία μπορείτε να τις αντικαταστήσετε.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ: 

Το ελάχιστο όριο παραγγελίας ανέρχεται στα 30€ προ ΦΠΑ.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 
Η εταιρία μας δε δεσμεύεται για την αξία της παραγγελίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα καθώς δε συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις.  

Πριν από οποιαδήποτε αποστολή θα ενημερωθείτε είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς για το ακριβές ποσό και θα αναμένουμε την αποπληρωμή εφόσον δεν έχετε επιλέξει αντικαβολή.

Εάν συνεργάζεστε με συγκεκριμένη μεταφορική, παρακαλούμε όπως μας το δηλώσετε όταν σας καλέσουμε ή στα σχόλια.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Οι παραγγελίες σας θα αποστέλλονται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της ολοκλήρωσής τους. Σε περίπτωση συμπληρωματικών, ο χρόνος παράδοσης ξεκινάει από την τελευταία παραγγελία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ  ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ

 • Το taxiarchis.com χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.
 • Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του www.taxiarchis.com να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του www. taxiarchis.com για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Η ευθύνη της ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε μαζί μας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 • Ο χρήστης / επισκέπτης του taxiarchis.com  υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις . Ο χρήστης / επισκέπτης του www.taxiarchis.com υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 • Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.taxiarchis.com  αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα www.taxiarchis.com  προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  • η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
  • η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
  • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την , άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
  • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ
  • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.
 • Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ είναι αποκλειστική δικαιούχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της. Παρόλα αυτά η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του taxiarchis.com από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβαση με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του taxiarchis.com.

 

WEB ACCOUNT

 • Μέσω της ιστοσελίδας taxiarchis.com παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού λογαριασμού οι χρήστε λαμβάνουν προσωποποιημένες πληροφορίες και ενημερώνονται για όλες τις νέες υπηρεσίες, τα νέα προϊόντα και προσφορές.
 • Για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα taxiarchis.com  είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 • Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η διεύθυνση κατοικίας/ εργασίας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής σας στη βάση μας για την ορθή αποτύπωσή της. Για το λόγο αυτό ζητούμε κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού να εισάγετε την οδό σας με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και χωρίς συντμήσεις
 • Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Κατά την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στο www.taxiarchis.com  καθώς και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν/ τροποποιηθούν/ καταργηθούν οποτεδήποτε από την ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες του www. taxiarchis.com  απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στο www.taxiarchis.com . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
 • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 • Η ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και την ΑΦΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΕΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

 • 80€ - 100€ καθαρή αξία: -5%
 • 100€ - 300€ καθαρή αξία: -10%
 • 300€ - 500€ καθαρή αξία: -15%
 • 500€ +: -20%

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

 • Δερμάτινα
 • Είδη συσκευασίας
 • Ημιπολύτιμα γραμμαρίου
 • Κόλλες
 • Μαγνήτες
 • Προϊόντα Swarovski
 • Προσφοράς
 • Σκουλαρίκια Τρυπήματος
 • Σταντς / Κασετίνες
 • Όλα τα είδη από χρυσό
 • Όλοι οι κωδικοί που ξεκινάνε από "Ε"

ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΕΙΔΗ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ